Ahli Lembaga Pengarah

Luke Bugeja

Pengerusi

Alamsah Suhardi

Pengarah

Tan Hang Huat

Pengarah

In She

Pengarah

Alan Mulgrew

Pengarah

David Lock

Pengarah

Avi Fintz

Pengarah Urusan

Pasukan Pengurusan Eksekutif

Avi Fintz

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

Anthony Liaw

Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan

Elmar Nau

Pengarah Operasi Kumpulan

Mark Neo

 Penasihat Am Kumpulan