Menyokong komuniti tempatan dan pekerjaan-pekerjaan 

Kami bermatlamat mengambil kakitangan dari kawasan tempatan di mana kami beroperasi dan membangunkan kakitangan kami dengan menyediakan latihan dan laluan karier yang holistik.

Kami adalah penyokong kuat komuniti tempatan dan ekonomi.

Kami menggaji lebih daripada 1,500 pekerja tetap dan membantu menaikkan perniagaan kecil dan sederhana tempatan di Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina melalui program pendidikan dan sokongan industri. Kami mempunyai rangkaian pengedar yang luas di seluruh Asia Tenggara, beratus-ratus perniagaan kecil yang menjadi tulang belakang masyarakat tempatan.

Setiap unit perniagaan secara aktif terlibat dalam menyokong komuniti tempatan mereka melalui hari amal, program derma darah dan sukarela.

Setiap tahun, Kumpulan juga menyelaraskan usaha sukarela tempatan yang melibatkan pasukan pengurusan kanannya, memilih lokasi yang berbeza dari rangkaiannya di Asia Tenggara pada setiap tahun.

Melindungi keselamatan makanan 

Di seluruh perniagaan kami, kami mengikuti sistem pengurusan kualiti yang diiktiraf secara global untuk memastikan kami secara konsisten membekalkan pelanggan dengan bahan makanan yang selamat. Sistem-sistem ini termasuk ISO, HACCP dan GMP.

Kami juga menjamin kesucian dan pensijilan halal mengikut prinsip Islam. Semua ramuan yang digunakan disaring pada kehalalannya dan yang telah diluluskan Halal. Pengeluaran semua tepung dan malt dilakukan dalam keadaan halal yang disahkan dan bersih.

Melindungi Kakitangan kami

Kami menjaga kakitangan kami, keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Interflour mengambil serius tentang keselamatan dan menjalankan program pendidikan dan pemantauan keselamatan yang berterusan serta mengutamakan matlamat di depan dan di pusat perniagaan.

Amalan pengambilan dan ganjaran dijalankan secara adil dan telus dan kakitangan digalakkan untuk melaporkan kelakuan tidak beretika.

Kod Tatalaku kami menggariskan tingkah laku yang tinggi dan apa yang kami harapkan dari para pekerja kami dan apa yang mereka boleh harapkan dari perniagaan sebagai balasannya.