Interflour Malaysia

Tadbir Urus & Pelaporan

Tentang Kami > Tadbir Urus & Pelaporan

Kumpulan Interflour ditubuhkan di Singapura dan beroperasi di bawah undang-undang negara ini. Bagi setiap syarikat subsidiarinya, ia beroperasi mengikut undang-undang negara tempatan.

Kami mengambil tanggungjawab korporat dengan serius. Lembaga Pengarah dan Pasukan Pengurusan Eksekutif sentiasa mengkaji dasar dan prosedur syarikat untuk memastikan tadbir urus yang betul. 

Kami menyokong persekitaran

Bebas dari rasuah, penyelewengan, penipuan atau kecurian
Bebas dari penyalahgunaan atau salah nyata kuasa dan bidang kuasa
Pematuhan undang-undang dan peraturan dengan sepenuhnya
Tiada layanan istimewa atau perilaku buruk 

Sekiranya anda mempunyai kebimbangan mengenai pengendalian kaedah ini, sila laporkan dengan segera kepada whistleblower@interflour.com dengan butiran seperti kakitangan yang terlibat, tarikh dan masa, sifat kesilapan, bukti pengesahan dan maklumat perhubungan anda.

Butiran anda akan dilindungi dan kekal tanpa nama. Kami akan memastikan kerahsiaan tertinggi dikekalkan sepanjang proses penyiasatan sehingga penutupan kes, melainkan jika diperlukan oleh undang-undang.